Dictionary of water and waste management, second edition [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John S Scott, Paul G Smith

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 628.4 Waste technology, public toilets, street cleaning

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Boston : London : Elsevier Butterworth-Heinemann ; Co-published by IWA Publishing, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75642

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH