Land-use and land-cover changes : impact on climate and air quality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nicole Mölders

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9400715269

ISBN-10: 9400715277

ISBN-13: 978-9400715264

ISBN-13: 978-9400715271

Ký hiệu phân loại: 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; New York : Springer Verlag , 2012

Mô tả vật lý: ix, 189 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 75644

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH