Making isometric social real-time games with HTML5, CSS3, and Javascript [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mario Andrés Pagella

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 794.8 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2011

Mô tả vật lý: xiii, 135 p. : , il

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 75800

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH