The marketing agency blueprint : the handbook for building hybrid PR, SEO, content, advertising, and web firms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Roetzer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118131363

ISBN-13: 978-1118131367

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley , 2012

Mô tả vật lý: xviii, 237 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 75855

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH