Bioinformatics programming using Python

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mitchell L Model

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 059615450X

ISBN-13: 978-0596154509

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2010.

Mô tả vật lý: xxvii, 492 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76047

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH