The jungle [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Clive Cussler, Jack B Du Brul

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0399157042

ISBN-13: 978-0399157042

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : G. P. Putnam's Sons, 2011.

Mô tả vật lý: 1 online resource (406 p.)

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 76092

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH