The conceptual foundations of the statistical approach in mechanics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Ehrenfest, Tatiana Ehrenfest

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0486662500

Ký hiệu phân loại: 530.13 Statistical mechanics

Thông tin xuất bản: New York : Dover Publications, 1990

Mô tả vật lý: xiv, 114 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76306

Includes bibliographical references (p. 109-114).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH