Expounding the Mathematical Seed. Volume, The Translation : A Translation of Bhaskara I on the Mathematical Chapter of the Aryabhatiya [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Agathe Keller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3764372910

Ký hiệu phân loại: 510 Mathematics

Thông tin xuất bản: Basel : Birkhauser Verlag, 2006.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76534

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH