Bahamas for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Darwin Porter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471962503

ISBN-13: 978-0471962502

Ký hiệu phân loại: 917.29604 Geography of and travel in North America

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc, 2007.

Mô tả vật lý: 364p.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 76644

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH