Amazon Web Services [electronic resource] : migrating your .NET Enterprise application : evaluate your Cloud requirements and successfully migrate your .NET Enterprise application to the Amazon Web Services platform

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rob Linton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1849681940

ISBN-13: 978-1849681957

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Olton, Birmingham, U.K. : Packt Pub., 2011

Mô tả vật lý: viii, 311 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 76888

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH