The colossal book of mathematics : classic puzzles, paradoxes, and problems : number theory, algebra, geometry, probability, topology, game theory, infinity, and other topics of recreational mathematics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Gardner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0393020231

Ký hiệu phân loại: 793.7 Games not characterized by action

Thông tin xuất bản: New York : Norton, 2001.

Mô tả vật lý: xi, 724 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 76947

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH