Einstein, 1905-2005 [electronic resource] : Poincare Seminar 2005

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thibault Damour

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3764374357

ISBN-13: 978-3764374358

Ký hiệu phân loại: 530.11 Relativity theory

Thông tin xuất bản: Basel : Birkhauser Verlag AG, 2006

Mô tả vật lý: 293 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 77228

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH