Programmable logic controllers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W Bolton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1856177513

ISBN-13: 978-1856177511

Ký hiệu phân loại: 629.895 Computerized process control

Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Newnes/Elsevier, 2009

Mô tả vật lý: xii, 400 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 77232

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH