Making things talk : [practical methods for connecting physical objects]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Igoe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596510519

Ký hiệu phân loại: 629.895 Computerized process control

Thông tin xuất bản: North Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2007.

Mô tả vật lý: xv, [16]-426 p. : , col. ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 77501

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH