The universal mandelbrot set : beginning of the story [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: V Dolotin, A. D Morozov

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9812568379

Ký hiệu phân loại: 514.742 Fractals

Thông tin xuất bản: Hackensack, NJ : World Scientiific Pub., 2006

Mô tả vật lý: xi, 162 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 77554

Includes bibliographical references (p. 161-162).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH