Mathematics for economics and business [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian Jacques

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0273701959

Ký hiệu phân loại: 510.24339 Mathematics

Thông tin xuất bản: Harlow : Financial Times Prentice Hall, 2006

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 683 p.) : , col. ill

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 77662

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH