Dictionary of mathematical games, puzzles, and amusements

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Harry Edwin Eiss

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0313247145

Ký hiệu phân loại: 793.7 Games not characterized by action

Thông tin xuất bản: New York : Greenwood Press, 1988.

Mô tả vật lý: xiv, 278 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 77691

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH