Basic probability theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert B Ash

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0486466280

ISBN-13: 978-0486466286

Ký hiệu phân loại: 519.2 Probabilities

Thông tin xuất bản: Mineola, N.Y. : Dover Publications, 2008

Mô tả vật lý: ix, 337 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 77746

Includes bibliographical (p. 289) references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH