Authoritarianism and How to Counter It

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bill Jordan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3030172107

Ký hiệu phân loại: 320.53 Collectivism and fascism

Thông tin xuất bản: Switzerland : Palgrave Macmillan, 2020

Mô tả vật lý: 144p. ; , cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 77785

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH