Applied XML programming for Microsoft .NET

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dino Esposito

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735618011

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press, 2003

Mô tả vật lý: xxi, 696 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 78060

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH