Ứng dụng tin học trong công nghệ hóa học - thực phẩm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trịnh Văn Dũng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.0285 Food technology

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2012

Mô tả vật lý: 226tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 78063


   - Chương 1: Một số kiến thức chung
   - Chương 1: Một số kiến thức chung về tính toán gần đúng bằng máy tính-
   - Chương 2: Giải hệ phương trình tuyến tính-
   - Chương 3: Giải phương trình phi tuyến-
   - Chương 4:Giải hệ phương trình tuyến tính-
   - Chương 5: Giải gần đúng phương trình và hệ phương trình vi phân-
   - Chương 6: Giải phương trình vi phân đạo hàm riêng bằng phương pháp số-
   - Chương 7: Lập công thức biểu diễn số liệu thực nghiệm bằng phương pháp bình phương cực tiểu-
   - Chương 8: Nội suy và xấp xỉ hàm-
   - Chương 9: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân-
   - Chương 10: Mô hình hóa và tối ưu hóa thực nghiệm-
   - Chương 11: Tối ưu hóa hàm một biến bằng phương pháp số-
   - Chương 12: Tối ưu hàm nhiều biến
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 664.028
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH