Computational Vision and Medical Image Processing : Recent Trends [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. M. Natal Jorge, João Manuel R. S Tavares

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9400700109

ISBN-13: 978-9400700116

Ký hiệu phân loại: 616.07570285 Diseases

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V., 2011

Mô tả vật lý: ix, 349p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 78170

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH