VLSI Physical Design: From Graph Partitioning to Timing Closure [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jin Hu, Andrew B Kahng, Jens Lienig, Igor L Markov

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9048195909

ISBN-13: 978-9048195916

Ký hiệu phân loại: 621.395 Circuitry

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V., 2011.

Mô tả vật lý: v.: digital.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 78176

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH