The Facts on File calculus handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eli Maor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 081604581X

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , 2003

Mô tả vật lý: xii, 164 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 78184

Includes bibliographical references (p. 159-160) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH