Pressure safety design practices for refinery and chemical operations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nicholas P Cheremisinoff

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 081551414X

Ký hiệu phân loại: 665.530289 Petroleum

Thông tin xuất bản: Westwood, N.J : Noyes Publications, 1998

Mô tả vật lý: 384 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 7828

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH