Separation processes in the food and biotechnology industries : principles and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A.S Grandison, M.J Lewis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1855732874

Ký hiệu phân loại: 664.024 Manufacturing processes

Thông tin xuất bản: [kđ] : Technomic, 1996

Mô tả vật lý: 290 tr. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 7835

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH