Food process modelling

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: B.M Nicolai, L.M.M Tijskens

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1855735652

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Woodhead Publishing Limited, 2001

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 7859

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH