Advance with English . T1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D H Howe, TA Howe, DL Kirkpatrick

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0194260003

Ký hiệu phân loại: 428.3 Audio-lingual approach to expression (bilingual phrase books, “hear-speak")--English language

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University, 1992

Mô tả vật lý: 174 tr. ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 788

Unit 1 Tangrams . Unit 2 What is it ? . Unit 3 The golden Touch. Unit 4 Writing Letters. Unit 5 Hurricane flora . Unit 6 Learning to swim . Unit 7 What makes ma angry. Unit 8 The loch ness monster. Unit 9 The thousand & one nights. Unit 10 Robber Arrested,. Unit 11 Be prepared . Unit 12 Some strange journeys. Unit 13 First Aid. Test page . Verb Table. Grammar summary & practice. Phonetic symbols..
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH