Programming WCF services [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Juval Löwy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596805489

ISBN-10: 1449382479

ISBN-13: 978-0596805487

ISBN-13: 978-1449382476

Ký hiệu phân loại: 005.446 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Farnham : O'Reilly, 2015

Mô tả vật lý: 1 online resource : , ill

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 79187

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH