PICAXE microcontroller projects for the evil genius elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ron Hackett

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071703276

ISBN-13: 978-0071703277

Ký hiệu phân loại: 629.895 Computerized process control

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill , 2010

Mô tả vật lý: xx, 265 p. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79248

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH