Stretching for dummies elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: LaReine Chabut

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 613.7182 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley , 2007

Mô tả vật lý: xx, 265 p. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79257

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH