Oil Rig Worker elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William David Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1608702985

Ký hiệu phân loại: 622.3381 *Mining for specific materials

Thông tin xuất bản: Tarrytown : Marshall Cavendish , 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (33p.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79298

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH