Say goodbye [downloadable e-book]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lisa Gardner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0553905236

ISBN-13: 978-0553905236

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Bantam Books, 2008.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 79360

For Kimberly Quincy, FBI Special Agent, it all starts with a pregnant hooker. The story Delilah Rose tells Kimberly about her johns is too horrifying to be true--but prostitutes are disappearing, one by one, with no explanation, and no one but Kimberly seems to care.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH