Wills & estate planning for Canadians for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Margaret Helen Kerr, JoAnn Kurtz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470676578

Ký hiệu phân loại: 346.7105 Private law

Thông tin xuất bản: Mississauga, Ont. : J. Wiley & Sons Canada , 2010

Mô tả vật lý: xx, 364 p. : , ill., forms ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 79490

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH