Ship stability for masters and mates, sixth edition - consolidated 2006 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. B Barrass, D. R Derrett

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 623.8 Nautical engineering and seamanship

Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, Mass. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2006.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79525

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH