Programming the TI-83 plus/TI-84 plus [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher R Mitchell

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 519.50285 Statistical mathematics

Thông tin xuất bản: Shelter Island, NY : Manning Publications Co., 2013

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 79680

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH