20 recipes for programming PhoneGap [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jamie Munro

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.38456 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 59 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79689

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH