XML web services professional projects [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Geetanjali Arora, Sai Kishore

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1417540729

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : Premier Press , 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 79778

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH