Professional XML, 2nd edition [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Birbeck

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Berkley Calif. ; Wrox Press, : APress, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 79797

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH