Green Solvents II elektronisk ressurs : Properties and Applications of Ionic Liquids

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dr Inamuddin, Ali Mohammad

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 541.372 Electrolytic solutions

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands , 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 79847

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH