C++ programming : program design including data structures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D. S Malik

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0538798092

ISBN-13: 978-0538798099

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology, Cengage Learning, 2011

Mô tả vật lý: xxxviii, 1575 p. : , col. ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 79995

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH