Encyclopedia of electronic components. Volume 1 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles Platt

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.3815 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : Make, 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80020

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH