Arista warrior

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary A Donahue

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449314538

ISBN-13: 978-1449314538

Ký hiệu phân loại: 004.6 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly, 2013

Mô tả vật lý: xviii, 400 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 80042

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH