Java programming

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joyce Farrell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1111529442

Ký hiệu phân loại: 005.13 Programming languages

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology Cengage Learning, 2012

Mô tả vật lý: xxiv, 952 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 80101

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH