Researching and writing a dissertation : an essential guide for business students

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Buglear, C. M Fisher

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 027372343X

ISBN-13: 978-0273723431

Ký hiệu phân loại: 808 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times/Prentice Hall, 2010

Mô tả vật lý: xii, 436 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 80489

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH