Speed reading for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Sutz, Peter Weverka

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470457449

ISBN-13: 978-0470457443

Ký hiệu phân loại: 428.432 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub., 2009

Mô tả vật lý: xii, 274 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 80561

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH