The microwave processing of foods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marc Regier, Helmar Schubert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 084933442X

ISBN-10: 185573964X

ISBN-13: 978-0849334429

ISBN-13: 978-1855739642

Ký hiệu phân loại: 664.02 Processes

Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead, 2005

Mô tả vật lý: xiii, 345 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80639

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH