Photography Foundations for Art and Design elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Galer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0080551340

Ký hiệu phân loại: 771 Techniques, procedures, apparatus, equipment, materials

Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor and Francis , 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource (247 s.)

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 80809

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH