Rheology of fluid and semisolid foods : principles and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M. A Rao

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0834212641

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: Gaithersburg, Md. : Aspen Publishers, 1999

Mô tả vật lý: xiv, 433 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80812

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH