Art in Cinema [electronic resource] : documents toward a history of the film society

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1592134254

ISBN-10: 1592134262

ISBN-10: 1592134270

Ký hiệu phân loại: 791.43 Motion pictures

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Temple University Press, 2006

Mô tả vật lý: xi, 307 p. : , ill., ports.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 80837

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH